Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://molldur.pl (dalej: Serwis).

Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§2 Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest firma Piotr Selke, adres: ul. Krótka 18, 62-053 Drużyna, NIP: 5881969576, REGON: 363173430, adres poczty elektronicznej: gramy@molldur.pl (dalej: Administrator).

§3 Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

  • realizacji umowy dotyczącej usług oferowanych przez Serwis,
  • komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy),
  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

§4 Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

§5 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

  • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
  • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat.

§6. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności.
Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§7 Prawa Użytkowników

Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres gramy@molldur.pl.

Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

§8 Pliki cookies

Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie.
Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

Ze względu na czas wykorzystania wyróżniamy cookies:

  • sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Twoim Urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  • stałe – przechowywane są w Twoim Urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na niezbędność ich wykorzystania w celu dostarczenia Ci żądanej przez Ciebie usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez Serwis wyróżniamy cookies:

  • niezbędne – niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone
  • funkcjonalne – przechowują informacje na temat tego jak korzystasz z naszego Serwisu

§9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

§10 Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.