1,5% podatku

Jeśli chcesz, możesz przekazać nam 1,5% swojego podatku. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami i jest bardzo proste.

Wystarczy, że w rocznym rozliczeniu PIT podasz nr KRS fundacji Wspieramy Młodych 0000270261, cel szczegółowy MOLLDUR 17364 oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Nie może ona przekroczyć 1,5% podatku należnego (kwotę zaokrąglasz do pełnych dziesiątek groszy w dół).